Om byrån

Advokatbyrån bildades för drygt 30 år sedan och har sedan dess framgångsrikt bedrivit verksamhet inom privaträttens och affärsrättens områden

Våra kunder består såväl av medelstora och små bolag som av privatpersoner och verksamheten sträcker sig över de vitt skilda områden som respektive har inom sitt speciella kompetensområde.

  • Byrån värnar om din integritet
  • Motsvarar högt ställda krav på tillgänglighet
  • Hög kompetensnivå vid uppdragets utförande
  • Centralt beläget kontor i Stockholm